BEHANDLING OCH TRÄNING

Efter avslutad språkutredning föreslår vi fortsatta åtgärder. Ibland anser vi att det räcker om barnet tränar hemma och i förskolan eller skolan.

Andra gånger bedömer vi att en riktad behandling hos oss är lämpligast. Då gör vi upp en individuell behandlingsplan tillsammans med föräldrarna.

Vi ger också råd och stöd till personer i barnets närhet om hur man stimulerar barnets tal-och språkutveckling.