Vad gör en logoped

Vad gör en logoped?


Logopeden arbetar med den del av människans kommunikationsförmåga som omfattar rösten - talet och språket. Logopeden undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos barn, ungdomar, vuxna och äldre med olika former av röst-, tal- och språkstörningar. Det kan exempelvis handla om försenad språklig utveckling hos barn, stamning, gomdefekter eller afasi, dvs nedsatt förmåga att tala eller förstå tal.


Logopeden arbetar även med ät och sväljproblem och andra munmotoriska svårigheter samt behandlar röstproblem hos t ex lärare. Logopeden har också kompetens att utreda läs- och skrivsvårigheter. 


Intresse för människor, lyhördhet och förmåga till inlevelse är viktiga egenskaper för en logoped. Arbetsfältet är brett, med nära kontakt med barn, ungdomar och vuxna. Logopeden arbetar exempelvis på de större sjukhusens logopedmottagningar, i förskolor och i primärvården, på sjukhuskliniker och habiliteringscenter samt på privata mottagningar.


Logopeden kan också arbeta med röst- och talvård vid lärarhögskolor och scenskolor.

(källa: Karolinska Institutet)