UTREDNINGAR


Dyslexiutredningar:
Vid en dyslexiutredning testas inte bara läs- och skrivförmågan. En grundlig utredning görs också av elevens förmåga till språklig bearbetning. På så sätt kartläggs elevens styrkor och svagheter. Under utredningen identifieras de grundläggande svårigheter som ligger bakom elevens läs- och skrivsvårigheter. Därmed kan träningen inriktas på dessa förmågor.

Dessutom konstateras vilka styrkor som bör uppmuntras och utnyttjas i träningen. I samband med utredningen får ni också rådgivning kring de tekniska läs- och skrivhjälpmedel som finns på marknaden.
Vi har avtal med Stockholms Läns Landsting. För att får träffa oss för en dyslexiutredning behövs en remiss från skolhälsovården eller husläkare. Det innebär att det är kostnadsfritt att komma till oss om man är under 18 år. För vuxna gäller patientavgift.

Språkutredningar:
Språkutredningar görs om man misstänker att barnet har en språkförsening eller språkstörning. Vid utredningen testas bla språkförståelse, ordförråd, grammatik och förmåga till språkligt samspel. Utredningen ligger till grund för behandling eller andra åtgärder som syftar till att ge barnet bästa möjliga stöd.

Vid behov kan ni få hjälp med att söka till språkförskola/språkklass.