Kontakt

Alla remisser skickas till vår postadress:


Postadress:

ABC Logopedtjänst

Box 12023

10221 Stockholm


E-post: info@abclogopedtjanst.se 


Ta kontakt med oss genom att mejla eller ring till en av våra logopeder.

För att komma till oss behöver du en remiss från BVC, skolhälsovård, läkare, psykolog eller logoped. 

Anne-Charlotte Bergkvist Akehurst


leg.logoped

verksamhetschef


specialitet: dyslexi, skolbarn med tal- och språkstörningar

engelska, svenska


tel: 070-377 74 51

anne-charlotte@abclogopedtjanst.se

Carolina Rydin


leg.logoped

verksamhetschef


specialitet: barn med sen tal- och språkutveckling


tel 070-844 02 14

carolina@abclogopedtjanst.se

Vill du skicka ett meddelande till oss, använd förmuläret nedan

Obs! vi har sommarstängt fram till 9:e aug.

 
 
 

Jenny Christoffersson


leg. logoped

specialitet: barn med sen tal- och språkutveckling


tel 072-217 93 67

jenny@abclogopedtjanst.se

Sofia Lindström


leg. logoped

specialitet: dyslexi och läs- och skrivsvårigheter


tel 076-829 99 90

sofia@abclogopedtjanst.se

Anette Fällman


leg. logoped

specialitet: barn och skolbarn med tal- och språkstörningar


tel: 070-821 11 18

anette@abclogopedtjanst.se

Ylva Lindström Acton


leg. logoped

specialitet: dyslexi och läs- och skrivsvårigheter


tel: 072-394 40 10

ylva@abclogopedtjanst.se

Denise White


leg. logoped

specialitet: barn och skolbarn med tal- och språkstörningar

engelska, svenska


Föräldraledig

©ABCLogopedtjänst AB (2019)